banner

Hlavní Stránka
FNB v USA
FNB v Polsku
FNB v České Republice
Programové prohlášení FNB

Naše ikonka:

ikonka

Food not Bombs v Čechách

FNB není v Čechách ničím novým. Již před dvěma lety se dalo dohromady několik lidí, převážně squatterů, a celou aktivitu rozjeli. Po dobu jednoho roku rozdávali v Praze na Střeleckém ostrově jídlo - pravidelně každou neděli. Vytvořili si téměř „stálou“ klientelu a představili FNB v praxi.

Letos v říjnu se vytvořila skupina nových lidí. Zachovali sice staré místo, ale snaží se do věci kromě charity vnést ještě druhou - informační rovinu. V začátcích jim vydatně pomohlo několik squatterů především s praktickými záležitostmi (finance, nádobí, várnice…), ale i nemálem dobrých rad.

Obnovit iniciativu FNB není jednoduchá záležitost - závisí hlavně na dostatku ochotných lidí, kteří mohou aktivitě věnovat část svého volného času. FNB není organizace, nemá členy ani stanovy. Je to kolektiv, do kterého se může zapojit každý. Fungování skupiny závisí na osobním přístupu, každého člověka, na jeho zásadách, svědomí a kolektivním cítění. Absenci hierarchie dobře reflektuje společné rozhodování dobrovolníků FNB, které má formu debaty, a při kterém se berou v potaz všechny připomínky přítomných. Aktivisty jsou v současné době především středo a vysokoškolští studenti, squatteři, civilkáři, anarchisti, ale také mnoho dalších lidí z různých zázemí.

Kromě toho, že FNB nesouhlasí s přemírou zbrojení, jadernými pokusy, globalizací ekonomiky… (viz. ostatní články), snaží se monitorovat a zkoumat příčiny bezdomovectví v naší republice. Dobrovolníci z FNB se pokouší navazovat kontakt s lidmi, kteří se přijdou najíst - zejména s bezdomovci - a ptát se jich, co je přivedlo na ulici, jaké mají sociální a zdravotní zabezpečení, zkušenosti s policií, s jakým přístupem se setkávají na úřadech (např. pracovních) nebo jak o ně pečují rozličné charitativní spolky. Veškeré postřehy a informace získané touto činností hodlají zpracovat a přispět vzniklým materiálem do rozsáhlé kampaně proti globalizaci kapitálu po boku různých ekologických a anarchistických organizací. Všechny, kteří přijdou na Střelecký ostrov za jídlem, se aktivisté FNB snaží informovat o konání různých alternativních akcí a jejich významu, zároveň jim vysvětlují příčiny existence a cíle FNB. Aktivisté FNB si jsou vědomi vratké rovnováhy, na které balancuje jejich počínání. Nechtějí se degradovat na pouhopouhou charitu - FNB je přeci anarchistická iniciativa, zároveň ale musí umět rozeznat hranici mezi informativní komunikací a „gulášovou“ agitací. Pravidelné nedělní „food session“ považují (nejen) aktivisté FNB za pozitivní přímou akci. Ta v sobě ovšem zahrnuje další věci, kterými FNB konkrétně bojuje proti ekonomické globalizaci, nadnárodním koncernům a znečišťování životního prostředí. Jídlo, které FNB vaří, je z většiny „recyklované“, nezbytné doplňky (např. koření, olej, sojové maso…) FNB kupuje v drobných prodejnách, obchodech zdravé výživy či na trhu - nikdy v supermarketech. Rozdávané jídlo, které je výhradně veganské, se podává v porcelánových talířích či kovových miskách, aby se omezila spotřeba výrobků na jedno použití, které jsou vysoce neekologické. Dalším důvodem je i kultura stolování (i když bez stolů), protože pro mnohé je nedělní oběd na „Střeláku“ jediným teplým jídlem za týden. Ke zvýšení celkové pohody nemalou měrou přispívá i reprodukovaná hudba. Ačkoli FNB v Praze netrvá dlouho, vytvořily se již mezi aktivisty a těmi, kteří se přijdou najíst, kladné vztahy. Je patrné, že s plynoucím časem se vzájemná komunikace mezi FNB a strávníky zlepšuje a dochází k uvolnění počátečního napětí a nejistoty na obou stranách.

Během dvaceti minut rozdají lidé z FNB zhruba čtyřicet porcí. Jen technické problémy stojí v cestě zvýšení kapacity. FNB ale nestagnuje, snaží se svou iniciativu dále rozšířit - na zimu se bude rozdávat oblečení, k teplému jídlu přibude i čaj (s rumem?).

Finance čerpá FNB z benefičních koncertů a jiných akcí, z podávání jídla za lidové ceny při různých příležitostech (koncerty, techno party, demonstrace, semináře…), prodejem triček s potiskem FNB, konáním blešího trhu a v neposlední řadě z drobných příspěvků do kasiček FNB. I přes krátkou dobu působení udržuje pražský kolektiv FNB kontakty s několika zahraničními skupinami - zejména s wroclavskými aktivisty. Lidé z FNB v Praze se snažili získat povolení od městského úřadu a pořádat akci legálně, nicméně bezplatné rozdávání stravy těm, kteří to potřebují, je pro poslušného občana ČR prakticky nemožné. Ačkoliv předešlí aktivisté FNB měli několik konfliktů s policií iniciovaných protiextremistickým oddělením, nová skupina FNB se zatím s žádnými represemi nesetkala.

Zuzana


listuj nazpět nalistuj začátek listuj dopředu